ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
154 views • September 24, 2022

「中共がフェンタニル危機をもたらした」フロリダ州知事が非難

9月22日、フロリダ州のデサンティス知事は、中国共産党がもたらした各種社会問題について言及し、共産主義イデオロギーに対して断固として立ち向かうと述べました。また、中共はパンデミックを引き起こした中共ウイルスの起源をめぐって、隠蔽を続けていると非難しました。
Comment 0