Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,672 views • November 16, 2021

🔥拜習會今舉行 白宮:要求中共守規則|中國大連40萬戶被貼封條 上萬學生被隔離|陳建仁訪立陶宛、波蘭 向國際傳達台灣民主|早安新唐人【2021年11月16日】|新唐人亞太電視

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中 🔷拜習會今舉行 美台政治軍事對話隔天華府登場 🔷日將推經濟安保法 保護半導體、排除中國敏感設備 🔷極端防控再現 大連40萬戶貼封條 上萬學生被隔離 🔷《玻璃心》《牆外》黃明志:創作自由是普世價值 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0