Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
428 views • May 12, 2021

[慶祝513]樂曲MV:佛恩浩蕩(恭祝師尊七十華誕!慶祝世界法輪大法日!)

[慶祝513]樂曲MV:佛恩浩蕩(恭祝師尊七十華誕!慶祝世界法輪大法日!) 恭祝師尊七十華誕暨法輪大法洪傳二十九週年! 詞/曲:樂寶 配樂:笑天 策劃/製作:笑看世界工作室 《佛恩浩蕩》 蕩蕩天門萬古開 主佛下世把法傳 無量慈悲度眾生 佛恩浩蕩耀寰宇 世人有幸結法緣 歷經劫難登度船 感佩師尊正乾坤 普天同頌救度恩 人心歸正 日月復明 蒼穹曠宇 萬象更新 叩謝主佛 救度洪恩 天地永固 大法長存 佛恩浩蕩 洪貫十方 萬物蒼生 同祝同慶 叩謝主佛 救度洪恩 天地永固 大法長存 叩謝主佛 救度洪恩 天地永固 大法長存
Show All
Comment 0