We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. By continuing to use our site, you accept our use of Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
235 views • March 30, 2022

Bộ phản ứng - Buổi 9

C
Chí Thiện HN
52 míngbáile Minh bạch rồi 53 Wǒ yǐjīng tuìle, wǒ yǐjīng sān tuìle Tôi đã thoái rồi, tôi đã tam thoái rồi. 54 dōu, dōu tuìle a, sān tuì dōu tuìle a! đều, đều thoái rồi, tam thoái đều thoái rồi. 55 Wǒ niánlíng dàle Tôi tuổi lớn rồi {ý là nhiểu tuổi rồi} 56 wǒ méiyǒu dù shù guò, wǒ méiyǒu dù shù guò, wǒ shì gè lǎo lén. Phát âm đúng: wǒ méiyǒu dú shū guò, wǒ méiyǒu dú shū guò, wǒ shì gè lǎo rén. Tôi không có đọc qua sách, tôi là cái người già. {không có đọc qua sách: ý là chưa từng đi học} 57 wǒ méiyǒu dà gè à, méi ... méiyǒu dú guò shū. Phát âm đúng: wǒ méiyǒu dài guò à, méi ... méiyǒu dú guò shū. Tôi không có đeo qua, không có … không có đọc qua sách {ý là chưa từng đi học}
Show All
Comment 0