Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
9 views • May 25, 2022

【2022.05.25紀元頭條】 黨媒造勢「黨主席」恐引爆惡鬥;上海爆發自行解封,成立自治委員會;封城無法治療,美女網紅公開遺照,嘆「死不逢時」;圍堵中共,美啟動印太經濟架構,擴充 Quad 成員。

紀元頭條
紀元頭條
圍堵中共 美國啟動印太經濟架構 擴充 Quad 成員 封城無法治療 北京美女網紅公開遺照 嘆「死不逢時」 多地反封城 上海市民眾自行解封 成立自救自治委員會 黨媒造勢恢復「黨主席」 恐引爆動盪致使中共崩潰
Show All
Comment 0