Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
560 views • April 30, 2022

Report: Global Military Spending Grew in 2021

NTD News
NTD News
A survey shows global military spending hit a record in 2021. For the first time, world military expenditure passed $2 trillion—with the U.S. at the top of the big spender's list.  China and India followed closely behind.
Show All
Comment 0