Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
96 views • November 5, 2021

Port Pile Pipe Construction

Invention Hub
Invention Hub
Port pile pipe manufacturing Spiral welded pipe machine, milling machine, hydro test, pipe lathe, pipe sandblasting machine, pipe polyethylene coating machines are manufactured. We have references. port pipe production pile Credit: Mustafa Tabanlıoğlu - https://www.youtube.com/channel/UCUS3tNkm29hTFAnffdDF5TQ
Show All
Comment 0