Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
124 views • November 24, 2021

Concerns Grow Over Tennis Player Peng Shuai

NTD News
NTD News
The International Olympic Committee is facing growing scrutiny after its recent video call with Chinese tennis star Peng Shuai. The conversation, as well as what the IOC is not disclosing about it, has got people asking even more questions.
Show All
Comment 0