ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
46 views • January 18, 2019

CLAMP FOR AXE MAKING AND MORE - BLACKSMITH TOOL

I show a clamp I use for making axes, hammers etc. It can be a fine help in the blacksmith shop. _________________ Location: Denmark - my own properly. _________________ Video gear: Nikon D7000, Nikon 50 1.8, Røde videomacro, iMovie. _________________
Show All
Comment 0