Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
20 views • May 19, 2020

35歲後的男性,養腎氣很重要!每天拉耳朵按腰1處,增強腎氣,預防攝護腺肥大。小便次數過多?吃1種蔬菜7天見效|中醫知識CooL

中醫知識CooL
「訂閱」我們+按鈴鐺,每週五上架影片 🎬完整影片: https://bit.ly/35nNjGo |陳朝龍 醫師|323 https://bit.ly/3g0aT12 |沙政平 醫師|304 http://bit.ly/34R5rqi |施丞修 醫師|370 👲中醫知識CooL臉書:https://pse.is/L9CYP 👲中醫知識CooL官網:https://pse.is/KHQT8 新唐人亞太台收視指南➤ https://goo.gl/BucTtL #攝護腺肥大 #腎氣足 #男性 #強化泌尿系統 #頻尿
Show All
Comment 0