ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
681 views • July 13, 2022

武漢大学でコレラ 寮の学生全員隔離措置

7月9日夜、武漢大学工学部の学生宿舎で、コレラに似た症状を発症した学生が見つかりました。その後、宿舎の全学生が一斉に肛囲スワブ検査を受け、寝室で隔離されました。関連の情報は一時的に微博(ウェイボー)の人気検索ワードトップに上がりました。11日、当局はコレラに間違いないと認めました。ネットユーザーは、この宿舎は古くて衛生環境が悪いと指摘しています。
Comment 0