เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
469 views • February 9, 2022

Audience: Shen Yun Shows the ‘True China’

NTD News
NTD News
Transforming, mesmerizing—that's what audience members had to say after watching a classical Chinese dance performance. This past weekend, Shen Yun Performing Arts delivered more than a dozen performances throughout the United States and Europe. "It's such a thrill to be able to experience the true China in Cleveland," said Alex Kuszewski, a lawyer, who had just seen Shen Yun perform on Saturday afternoon. "My inner heart was touched, please express that to more people," said Donna Rae Smith, founder of Bright Side, a behavioral strategy consulting company. "If someone wants to experience truth and beauty and spirituality, and be totally engaged by it, transformed by it, mesmerized by it, inspired by it, come to this performance!"
Show All
Comment 0