เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
402 views • February 7, 2022

NTD Italia: Elezioni di medio termine 2022, si avvicina la fine dei democratici?

NTD Italia
NTD Italia
Alla fine dell’anno, ci saranno le elezioni politiche di medio termine, e 29 deputati democratici si sono già ritirati. L'economia degli Stati Uniti è colpita e danneggiata da più parti. L'inflazione è in aumento e la Fed probabilmente si prepara ad alzare i tassi di interesse. Con le elezioni di medio termine in arrivo quest'anno, è possibile rendere più facile votare e più difficili i brogli? Se ne sta occupando la Heritage Foundation. Lo Stato della Virginia ultimamente è al centro dell’attenzione. Entrato da poco in carica, il governatore Glenn Youngkin ha intrapreso diverse azioni coraggiose contro la teoria critica della razza. I video integrali in inglese: -26 gennaio (Capitol Report) https://youtu.be/9sI9skTxKUE -28 gennaio (Capitol Report-Evening News) https://youtu.be/fd8i7oXRTfg #Elezioni #2022 #Democratici --------------------- ⭕️BYPASS Censorship: Watch our videos for FREE directly on https://www.ntd.com ⭕️Watch NTD on cable: http://www.NTD.com/TV -
Show All
Comment 0