Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
176 views • January 18, 2022

Shen Yun, 'Perfect Prescription' For Pandemic

NTD News
NTD News
Shen Yun has been performing since 2006. From one touring group to 7, each year around the world it moves audiences. But what makes this Classical Chinese dance so special?
Show All
Comment 0