Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
107 views • November 17, 2022

China’s Xi Holds Meetings With US Allies: G20

NTD News
NTD News
A whirlwind of meetings is on the docket for China followed by a talk with U.S. President Joe Biden. Communist leader Xi Jinping is holding talks with leaders from four U.S. allies.
Comment 0