Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/875
121 views • August 16, 2022

Butcher Of Pakistan by Eric Deters - Introduction And Prologue

The Bulldog Show
The Butcher of Pakistan The true story of a medical terrorist, corporate healthcare greed, and a corrupt legal system. By: Eric Deters Available at www.ButcherOfPakistan.com
Show All
Comment 0