Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
28 views • August 5, 2021

鑒於中國目前多個省市出現中共病毒Delta變體的擴散,以及中國境内遭到暴雨和洪水的襲擊。野村證券下調了中國經濟預期增長率

目前正在中國擴散的中共病毒(新冠病毒)Delta變體,阻礙了暑假高峰期的旅遊和消費,促使分析師隨著疫情風險的升級重新審視他們對中國的經濟增長預測。 隨著具有高度傳染力的Delta變體在中國的蔓延,當局關閉了旅遊景點,取消了文化活動和航班。Delta變體在短短兩周內擴散到中國的近一半省份。至少有46個城市已經建議居民不要旅行,除非絕對必要。
Comment 0