Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
127 views • June 17, 2021

結尾眾大V傾情獻唱MV!王思聰泡妞受阻,網紅收割機反被收割!「內個」涉嫌歧視黑人,大張偉反省!拜登鼓勵告密!拜登批烏克蘭太腐敗不能加入北約!【新聞最嘲點姜光宇】Mr.FunnyNews(06.16)‬

新聞最嘲點
💛支持光宇👉 https://donorbox.org/funnynewsjiang 💛歡迎您留下Email📧,光宇新視頻將在第一時間通知您👉 https://newsletter.youmaker.com/?channel=newscd - ⭕️ 訂閱優美客Youmaker👉 https://www.youmaker.com/channel/c9842965-726c-4bfe-9c9f-b91b3f6c11c9 ⭕️ 訂閱YouTube每日視頻👉 https://bit.ly/Mrfunnynews - Telegram: https://t.me/MrFunnyNews Parler:https://parler.com/profile/FunnyNews/ 臉書:https://www.facebook.com/MrFunnynews #王思聰 #孫一寧 #吳亦凡 #大張偉 #大雄 #姜光宇 #拜登 #內個 #烏克蘭 - Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 Music: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com © All Rights Reserved. - ©️ 版權所有 結尾眾大V傾情獻唱MV!王思聰泡妞受阻,網紅收割機反被收割!「內個」涉嫌歧視黑人,大張偉反省!拜登鼓勵告密!拜登批烏克蘭太腐敗不能加入北約!【新聞最嘲點姜光宇】Mr.FunnyNews(06.16)‬
Show All
Comment 0