Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
216 views • August 1, 2021

東方之美玉石擺件 中國人的生活方式 | 山茶花水洗 | 梅花形水盛 | 花瓣形玉碗 | 中式生活 | 神傳文化 | 傳統文化 | 馨香雅句第73期

馨香雅句
馨香雅句
中國文化中除了有山水意境的玉山外,還有很多其它精美的玉擺件, 比如一些動物形玉石擺件,常常有中國文化裡的美好寓意, 還有一些花卉形玉石擺件,玉花瓶、花瓣玉碗、白玉杯等等, 00:00 中國文化裡的玉石擺件 0:22 百福蝙蝠玉石擺件 卍字符 1:38 三羊開泰玉石擺件 2:40 鹿形玉石擺件 3:00 白玉鵝 3:19 玉鴨擺件及背後文化 3:53 馬上封侯玉石擺件 4:52 孔雀玉雕及背後文化 5:15 花卉玉雕 8:11 清朝 玉石筆筒 9:53 清朝 玉花瓶 11:13 清朝 花瓣玉碗 白玉杯 馨香雅句 第73期:東方之美玉石擺件 中國人的生活方式 # 玉石擺件 # 玉水洗 # 玉花瓶 面對現代社會的種種嘈雜與煩惱,雅蘭和您一同探尋中國傳統文化中身心安和之道。安和系列內容將分為三季:第一季「人與自然之和」(從第1集「天地有大美而不言」至第14集「中國園林」)第二季「人與人之和」(從第15集「人生短暫 選擇簡單」至今)第三季「人與心之和」 往期節目: 中國文化中玉石裝扮的女子之美 https://youtu.be/Ep0dokLK-0g 為什麼中國人這麼喜歡玉 https://youtu.be/TVSb3aG6BQo 療癒身心的芳香 看古人的芳香生活 https://youtu.be/zc4uKGKHNvs 中國傳統色彩承載了哪些文化 https://youtu.be/f9LfJ2Ye6q4 雍正十二美人圖 https://youtu.be/q1aNKCfouOg 中國華服裡的女子藝術--刺繡 https://youtu.be/lu0Kji537qg 清代花鳥畫家惲冰 十二月花卉圖 https://youtu.be/rWAXdIPBSrA 王羲之的書法老師竟是她 https://youtu.be/-8upd2XK-TI | 東方之美玉石擺件 | 中式生活 | 傳統文化 | 馨香雅句 © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0