Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
16 views • September 1, 2021

香港近七成人反對林鄭月娥做特首;江澤民縱容太子黨搞娛樂圈 業內人士曝內幕;媒體揭「成人奶媽」亂象 高官共享宴被翻出;大陸大學生遭強制打疫苗發聲明:如有副作用 會報復社會「希望聽新聞」(粵語)

希望之聲粵語頻道
港近七成人反對林鄭月娥做特首 江澤民縱容太子黨搞娛樂圈 業內人士曝內幕 媒體揭「成人奶媽」亂象 高官共享宴被翻出 大陸大學生遭強制打疫苗發聲明:如有副作用 會報復社會 訪台未影響中國投資 捷克議長暗諷中共打嘴炮 四川藏區50多藏人因私藏達賴畫像被軍警抓捕 德國最新民調:多數德國人對中共看法已變… 塔利班闖進攝影棚 槍口下主播叫大家「別害怕」 #林鄭月娥 #娛樂圈 #疫苗 🦸‍♂️️Patreon ►https://is.gd/h9py0n 👉神盾VPN ►https://tipas.net/zh-HK/ 憑優惠代碼:SHSOHCANT 享8折優惠 🔥會員網“希望之城” ►https://landofhope.tv/shitou 🔥捐款 ► https://donorbox.org/soh-tv-2 🔥SafeChat ►https://is.gd/AzYl1l ㊙️爆料郵箱 ► info@soundofhope.org 🌸希望之聲官網► https://www.soundofhope.org/ 🌸美國境內捐車► https://donatecarsoh.org/ 🔥自動翻牆APP ► https://x.co/ohope
Show All
Comment 0