Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
155 views • October 15, 2021

被制裁后:养猪?造车?华为又要进军医疗行业,哪天华为开连锁医院我也不稀奇!

公民老黑
公民老黑
爆料邮箱:a688578608@gmail.com ⬇️不去探索未知领域⬇️ ⬇️就不可能财富自由⬇️ 红利期的三个项目欢迎来白撸 项目一: ⬇️点击注册加入区块链物联网Helium挖矿⬇️ https://join.heliumtrack.app/lucas799 项目二:主办方砸钱圈用户 https://hi.com/lucas799 项目三:2500万人在撸 https://minepi.com/lucas799 邀请码:lucas799 不懂就问 电报号:@laohei7890 电报群: https://t.me/joinchat/17HWQHPak_AyYjA0
Show All
Comment 1