Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
8 views • May 10, 2023

真相语音电话:疫情海啸中的自救(针对公检法与610)2023.01.10

真相语音电话:疫情海啸中的自救(针对公检法与610)2023.01.10 https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/10/真相语音电话-疫情海啸中的自救(针对公检法与610)-454741.html https://www.youmaker.com/v/QJN71NlpvBJq https://rumble.com/v2mvpd2-6102023.01.10.html https://odysee.com/@mingyue:7/28-%E7%9C%9F%E7%9B%B8%E8%AF%AD%E9%9F%B3%E7%94%B5%E8%AF%9D%EF%BC%9A%E7%96%AB%E6%83%85%E6%B5%B7%E5%95%B8%E4%B8%AD%E7%9A%84%E8%87%AA%E6%95%91%EF%BC%88%E9%92%88%E5%AF%B9%E5%85%AC%E6%A3%80%E6%B3%95%E4%B8%8E610%EF%BC%892023.01.10:8 「防疫靈丹妙藥」真相語音電話 https://www.youtube.com/playlist?list=PLHgbYFvso1hcvxof6BzKRQI5OH6N-pSj0 https://www.youmaker.com/playlist/6faa4326-c3f3-414f-a2fc-6a0e24cb2473   https://odysee.com/$/playlist/a5a4862420056c7cb59be7fa8e6f0ab0bc6ca018
Show All
Comment 0