ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
3,993 views • April 22, 2022

〈字幕版〉米国の大学との金銭癒着 中共の狙いは

米連邦政府のデータにより、中国と米国の大学との間に1億ドル(約128億円)の契約が結ばれていることが明らかになりました。マルコ・ルビオ上院議員は、これは「中国(共)が米国を追い抜くための計画」であると指摘しています。
Comment 0