Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
3,209 views • April 23, 2022

〈字幕版〉台湾産パイナップル 中国依存から脱却

台湾のパイナップルは、もう中国市場には頼っていません。 公式発表によると、3月末時点で台湾のパイナップル輸出量は過去最高を記録し、昨年同期比で10%以上増加しています。
Comment 0