เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
75 views • May 16, 2022

Alan Watts ~ It All Starts With You

TheSpiritualLibrary
Speech extract from: The Society Of ignorance ~ Philosophy Of Asia by Alan Watts, courtesy of https://alanwatts.org." Follow the Alan Watts Organization: YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3wxPA1Sph--HxKGdOGVirg Facebook: https://www.facebook.com/alanwattsofficial Instagram: https://www.instagram.com/alanwattsorg/ Full lectures found at: https://www.alanwatts.com/ Speech licensed from: https://mindsetdrm.com/ Experience the words of Alan Watts in an entirely new way! Try a soothing and motivating soundscape infused with his playful wisdom: 1 month free https://bit.ly/thespirituallibrary Meet the Wiggly Wisdom soundscape by Endel, a personalized sound wellness app. Designed to help you feel relaxed, motivated, and fully present. #AlanWatts #inthepresent #Buddhism
Show All
Comment 0