Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
18 views • May 29, 2022

布林肯3戰略遭北京強烈反彈 分析:瞄準中共死穴;華府演說 蓬佩奧指低估中共威脅;烏東正教會與俄羅斯總教會決裂 宣布完全獨立;怕六四鬧事 中共被迫放寬學生防疫規定;主播:慧雯

希望之聲粵語頻道
布林肯3戰略遭北京強烈反彈 分析:瞄準中共死穴 華府演說 蓬佩奧指低估中共威脅 逾百議員再促英政府審查中港官員在英資產 伊朗革命衛隊波斯灣佔領2艘希臘油輪 烏東正教會與俄羅斯總教會決裂 宣布完全獨立 馬斯克新推文:你信政客還是信億萬富翁 怕六四鬧事 中共被迫放寬學生防疫規定 英國諾丁漢港人發起聯署 促與姐妹城市寧波"分手" #布林肯 #北京 #蓬佩奧 捐助我們 💟 https://donorbox.org/soh-tv-2 訂閱電子報 📬 https://landofhope.tv/%E7%9F%B3%E9%A0%AD-email
Show All
Comment 0