Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
736 views • February 28, 2022

普京入侵閃電戰失敗,全球制裁淪公敵;德日重整武裝,國際秩序一夜重組;曝省部高官染指鐵鏈女,官方視頻現重大破綻。| 遠見快評 唐靖遠 | 2022.2.28|Youmaker【評論】

遠見快評
遠見快評
在過去的這個周末,註定要載入歷史了,因為俄國對烏克蘭的全面侵略戰爭,出現了意想不到的變化,而這個變化將對俄國,對整個歐洲都產生重大影響,很可能讓聰明一世,昏聵一時的普京陷入戰爭泥潭,進退兩難,從而導致整個歐洲的戰略格局重組。 也就是說,習近平朝思暮想的百年大變局真的從歐洲開始了,只不過這個變局與習近平期望的「東升西降」相反,俄羅斯在這個變局中肯定將受到重創,將來究竟是成為中共的靠背夥伴,還是成為中共急於脫手的包袱,恐怕還真不好說。 00:00 普京核威脅引發嚴重後果 08:29 烏克蘭申請入歐盟 歐洲格局重組 11:48 全球「去俄化」警告中共? 18:00 「今日俄羅斯,明日中共」 22:11 驚傳省級官員侵犯李瑩 27:33 專業牙醫揭穿黨媒視頻破綻 🔗 免翻牆鏈接,歡迎與中國國內的朋友分享 👍 👍 https://tinyurl.com/ybdgvxfw ❤️ 請您留下Email,遠見快評的最新消息,都將在第一時間提供給您!https://newsletter.youmaker.com/?chan... ✅ 請加入安全優質視頻平台 Youmaker 優美客 💎 https://www.youmaker.com/c/yuanjian 🔶 支持唐靖遠先生,為遠見快評捐款:https://donorbox.org/yuanjiankp 🌸 遠見快評 Telegram:https://t.me/YuanJianKP 普京入侵閃電戰失敗,全球制裁淪公敵;德日重整武裝,國際秩序一夜重組;曝省部高官染指鐵鏈女,官方視頻現重大破綻。| 遠見快評 唐靖遠 | 2022.2.28|Youmaker【評論】 #烏克蘭 #普京 #Youmaker
Show All
Comment 2