Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
33 views • January 20, 2022

獵狐和天網行動 是中共滲透西方的一部分

根據最新的一項人權報告顯示,中共當局正在通過「獵狐」和「天網」行動脅迫、綁架一些海外華人,回國接受審判,並將他們關入監獄。嚴重的疫情抓捕行動並未停止。
Comment 0