Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
29 views • March 16, 2022

【新視角聽新聞】中企剛果(金)受挫, 阻中共全球鈷競爭

全球最大的鈷供應國剛果民主共和國的一家法院要求中國鉬業公司暫時放棄對一處礦山的控制權,並將調查擴大到其它幾家中企,這一事件恐影響中共在全球的鈷競爭。 發佈日期:2022年03月16日 責任編輯:Rm
Show All
Comment 0