Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
24 views • January 29, 2022

東加海嘯捲走身障男 漂流28小時奇蹟生還 - 火山爆發 - 國際新聞

南太平洋島國東加王國的海底火山於1月15日爆發並引發致命海嘯。當地一名行動不便的男子遭海浪捲入大海,並在海上漂流28小時後,竟然奇蹟般地生還。 現年57歲的東加男子 福勞(Lisala Folau)住在東加王國的阿塔塔島(Atata)。這個小島上只有11位居民,當海嘯發生時,福勞接獲家人通知,趕緊爬到樹上保命。 他在第一波海浪過後下樹,但沒想到另一波更大的海浪襲來,並把他和家人捲走。他表示,當時已經天黑,他們看不見彼此。他能聽到他兒子在叫他。但在那一刻決定不回應兒子,因為他不希望兒子冒著生命危險來救他。而且他的腿有殘疾,無法正常行走,他想辦法抓到漂流木在海中等待機會,在漂流了28小時後,終於抵達東加的主要島嶼─東加塔布島(Tongatapu),向當地民眾求救。 福勞感謝上帝賜予他力量,讓他得以倖存。他的女兒也在臉書上分享了父親在海上漂流28小時的路線圖,更感謝神對父親的護祐。 新唐人亞太電視 張明筑 整理報導 🔔請訂閱我們 https://youtube.com/user/NTDAmazingWorld 🆗再開啟小鈴鐺 ✅定時來點正成長喔 官方網站👉https://www.ntdtv.com.tw/program/大千世界
Show All
Comment 0