Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
881 views • December 27, 2021

🔥立陶宛版坦克人照片 立國議員挺港台|加拿大總理:西方國家應團結對抗中共|聖誕週末全球逾六千航班被取消|國際反活摘海報設計 韓國展出|早安新唐人【2021年12月27日】

因聲音訊號異常,導致7點直播無聲音,在此向觀眾致歉。目前訊號問題已修復,並安排9點安排重播。 🔷空手道代表團11人確診 文姿云報平安 🔷上海機場新規亂航班 長榮取消北高飛浦東 🔷加拿大總理:西方國家應團結對抗中共 🔷發布立陶宛版坦克人照片 立國議員挺港台 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0