Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
49 views • November 29, 2021

無論多大年紀,開始健康飲食永遠不會太晚。哪五類食物有損記憶力和專注力呢?|#紀元生活

紀元生活
紀元生活
隨著年齡的增長,吃對食物可減少罹患認知障礙症(老年癡呆症)的風險,並保持你的大腦每天都感到專注和敏銳。 🔔馬上訂閱【紀元生活】 紀元生活YouTube: 👉🏻https://bit.ly/2QOvytq 紀元生活Facebook: 👉🏻https://reurl.cc/3L59dl 🔔Follow【紀元生活】💁🏻‍♀️ @hkepochlifestyle 精彩節目週二、日晚間9點首播,不定期放映健康新短訊: 星期二 【鍾意中醫】💕https://bit.ly/3gGbdVq 星期日 【Amber Running Green】🌱https://bit.ly/3vpYOZX 【漢陽私房菜】👨🏻‍🍳 https://bit.ly/3xuX03H 【明慧中醫有聲書】🏥https://bit.ly/3gLFzWC 【我真係好鍾意食嘢】🍞🍣🍩https://bit.ly/3vD3H23 【健康攻防】🛡️⚔️https://bit.ly/2R2HgnV
Show All
Comment 0