Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
148 views • November 26, 2021

俄羅斯十年來最嚴重礦難,至少52人喪生;中共間諜船現身澳洲海岸,所羅門群島抗議平息;消息:廣州恆大足球場或由廣州城建收購;大陸女教授再被捕,校友海外籲中共放人【 #環球直擊 】| #新唐人電視台

新唐人電視台
#新唐人電視台 #環球直擊 #俄羅斯礦難 拜登考慮抵制北京冬奧 美議員籲各國加入 中共間諜船現身澳洲海岸 所羅門群島抗議平息 消息:廣州恆大足球場或由廣州城建收購 大陸女教授再被捕 校友海外籲中共放人 日本華裔作家:社會主義制度是害人之本 香港淪為禁片之都 電影人堅持抗爭 11月26日完整版(2) ‣‣⭕️Youmaker👉https://www.youmaker.com/v/Pa6J3aLyXQ2b ‣‣ 🔥熱點新聞🔥中文CC字幕🔥► https://www.youtube.com/channel/UCQ7yTdpdBBBxhhjei13h_Nw - ‣‣ 訂閱新唐人電視台頻道► https://www.youtube.com/c/新唐人電視台NTD ‣‣ 訂閱Youmaker ► https://www.youmaker.com/c/NTD_CN ‣‣ 新唐人官方網站 ► http://www.ntdtv.com ‣‣ 捐款 ► https://donorbox.org/newtangdynasty ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/NTDChinese/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/NTDChinese ‣‣ 電報 ► https://t.me/NTDChinese ‣‣ 爆料 ► talkdjy@gmail.com;+1 (201) 614-3989; ‣‣ 翻牆軟件 ► https://git.io/fgp88 ‣‣ 購買紀念品 ► https://teespring.com/stores/the-epoch-times ‣‣ 產品推薦 ► https://www.youlucky.biz/shop 俄羅斯十年來最嚴重礦難,至少52人喪生;中共間諜船現身澳洲海岸,所羅門群島抗議平息;消息:廣州恆大足球場或由廣州城建收購;大陸女教授再被捕,校友海外籲中共放人【 #環球直擊 】| #新唐人電視台 © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0