Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
43 views • December 31, 2021

林鄭將被下課?中共欲在港推行二次分配;推個人養老金「改革」 專家:大陸養老金已告急;馬斯克駁斥北京SpaceX擠壓對手說法【希望之聲粵語-希望聽新聞-2021/12/31】主播:慧雯

希望之聲粵語頻道
林鄭將被下課?中共欲在港推行二次分配 何韻詩被捕36小時後獲保釋 3天後開演唱會 推個人養老金「改革」 專家:大陸養老金已告急 怕查?趙本山卸任名下公司法人代表董事長等職務 金正恩 整形醫師 瘋傳家族成員整形失敗 馬斯克駁斥北京的SpaceX擠壓對手說法 #林鄭月娥 #SpaceX #何韻詩 🎁 希望之聲捐車網址:https://donatecarsoh.org 希望之聲捐車熱線:855-578-0088 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 電子報 ►https://landofhope.tv/%E7%9F%B3%E9%A0%AD-email 🌸美國境內捐車► https://donatecarsoh.org/ 🔥會員網“希望之城” ►https://landofhope.tv/shitou 🔥捐款 ► https://donorbox.org/soh-tv-2 🔥SafeChat ►https://is.gd/AzYl1l 🦸‍♂️️Patreon ►https://is.gd/h9py0n 👉神盾VPN ►https://tipasvpn.com/zh-HK/ | 鏡像 tipas.ddns.net |官網(需翻牆): http://tipas.net/ 憑折扣碼“SHSOHCANT”享8折優惠 ㊙️爆料郵箱 ► info@soundofhope.org 🌸希望之聲官網► https://www.soundofhope.org/ 🔥自動翻牆APP ► https://x.co/ohope
Show All
Comment 0