เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
794 views • February 8, 2023

NTD Good Morning (Feb. 8): President Biden’s SOTU Address and GOP Response; Classified Briefing on Chinese Spy Balloon Set

NTD
NTD
President Joe Biden's second State of the Union address had moments of harmony and discord. We take a look at some of the highlights and the GOP response. The Chinese balloons, which are part of a surveillance program, have been spotted over five continents. The United States briefed 40 nations on the China spy balloon incident. Congress will have a hearing on Feb. 9. Rescue efforts continue for survivors in Turkey and Syria following the earthquake on Feb. 6. The death toll is nearing 10,000. The United States and more than 20 other countries have pledged humanitarian aid for those affected in the region. Topics in this episode include: 1. President Biden’s Second State of the Union 2. Gov. Sanders Gives GOP Response to Biden's SOTU 3. Classified Briefing on Chinese Spy Balloon Set 4. USAID Team and Supplies 'En Route' to Turkey and Syria 5. Ukrainian President Visits UK 6. 'Pro-Life Spiderman' Climbs Chase Tower in Phoenix 7. What Makes a Person Happy? 8. Microsoft Adds AI to Bing Search Engine 9. Zoom and Boeing Plan to Cut Jobs 10. New Zealand Recovers $320 Million of Cocaine Floating at Sea 11. Homestead Lifestyle 12. Chilean 'Ice Mermaid' Reaches New Record
Show All
Comment 0