Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
29 views • February 4, 2023

間諜氣球入侵美國,有比擊落更狠的招儿,布林肯推遲訪華;習近平“自我革命”,內鬥升級還是說說而已(政論天下第924集 20230203)天亮時分

天亮時分
天亮時分
‣‣加入天亮時分油管频道會員網,請點擊以下鏈接: https://is.gd/7KcuV7 ‣‣購買《笑談風雲》和《中華文明史》電子書和音像資料 https://tianliangalliance.org/product ‣‣捐款(可免税)给章天亮的非營利公司 https://is.gd/DM3Ubf ‣‣章天亮的新频道“指月闲谈” https://youtube.com/live/eO_YkNlTGJM ‣‣ 神韵在线购票免手续费(限美国演出),点击链接: https://shenyun.live/Tianliang 输入折扣码 Tianliang ‣‣加入章天亮乾淨世界會員網:https://is.gd/o91mVs ‣‣合作邀約 & 爆料反饋 ► tianliangtimes@gmail.com ​‣‣ 推特 ► https://twitter.com/zhangtianliang ​‣‣ 電報頻道 ► https://t.me/tianliangtime ​‣‣ 電報群組 ►https://t.me/tianliangtimegroup ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/zhangtianliang/
Show All
Comment 0