Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
80 views • August 16, 2021

張文宏和陳時中,都是防疫的功臣,爲什麽都會被宵小攻擊 - “每日新聞播報和短評”(2021年8月15日)精選

直观看世界
張文宏領導了上海的防疫,是大陸最好的城市,陳時中是台灣的防疫縂指揮,全球有目共睹,台灣人更是深蒙其利,而這兩個人都在被自己國内的,他們所服務的人在無端的攻擊,難道真的在中國人的社區。。我們中國人都是反噬一口的蛇嗎? 相關視頻: 國民黨從在野黨蛻變為中共的陪審團:https://youtu.be/HvtinlUvZ4M 國民黨人的形容詞:https://youtu.be/b7R9tLThQY0 疫情下臺灣將會如何走過目前的困境:https://youtu.be/IfvgxjKoWfI 张文宏怎么就成了“汉奸”“投降派”?https://youtu.be/q63HvbnqRjQ 國民黨人的荒謬竟然到了無以復加的地步:https://youtu.be/8tYUW3Xfky4 #張文宏 #陳時中 #病毒共存 #3+11破口 #台灣疫情 感謝您幫助點讚分享 歡迎關注並免費訂閱 打赏: paypal.me/litbeenews
Show All
Comment 0