Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
6 views • September 29, 2022

🔥重大發現!中共下一任總理是他?複印身份證,記得在旁邊放上1枚硬幣,懂的人不多,幸好知道得早;俄羅斯人爭相湧入這個國家 小弟又狠狠捅了普京一刀;俄羅斯人「不願服兵役」9萬8千人逃入【阿波羅網AS】

⏰00:00 摘要 ⏰01:12 重大發現!中共下一任總理是他?【阿波羅網報道】 ⏰03:33 複印身份證,記得在旁邊放上1枚硬幣,懂的人不多,幸好知道得早 ⏰05:12 俄羅斯人爭相湧入這個國家 小弟又狠狠捅了普京一刀 ⏰07:12 俄羅斯人「不願服兵役」 9萬8千人逃入!… 哈薩克斯坦承諾收容 訂閱副频道:https://www.youtube.com/channel/UCUvyZm6pukKtQ6ozfMZhM-Q 訂閱主频道連結: https://www.youtube.com/user/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾之外):https://donorbox.org/aboluowang 贊助阿波羅網(台湾):https://p.ecpay.com.tw/11B19D7 加入會員連結 : https://www.youtube.com/user/aboluowang/join 阿波羅網爆料信箱:aboluobl@gmail.com 您可以在右下角按訂閱並打開小鈴鐺🔔,就能收到最新最快的節目訊息! #李克強 #普京 #身份證 #汪洋 #哈薩克斯坦 #阿波羅 #阿波羅網 本文網址: http..... 歡迎大家加入阿波羅網電報頻道:https://t.me/aboluowang Twitter推特:https://twitter.com/aboluowang Facebook臉書:https://www.facebook.com/aboluowang/
Show All
Comment 0