Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
8 views • April 6, 2021

太魯閣號事故後 遼寧號南下10共機連日擾台 |#新唐人電視台

新唐人電視台
#太魯閣號 #軍機 #遼寧號 這次的清明連假,第一天就發生太魯閣號出軌意外,中共軍機卻在事故發生後,仍連續三天擾台,連假最後一天還派出10架次軍機,進入台灣防空識別區。近日,中共軍事活動頻繁,4號晚間,中共航母遼寧號航經日本沖繩,進入太平洋。不過,同一天,美軍航母羅斯福號也航經麻六甲海峽,進入南海。美中雙方的後續行動,受到關注。 - ‣‣ 訂閱 ►https://www.youtube.com/user/NTDCHINESE/featured?sub_confirmation=1 ‣‣ 捐款 ► https://donation.ntdtv.com/ ‣‣ 新家 ► https://www.youmaker.com/channel/98d165f7-335d-4cee-9c5f-8c4b6b7e7498 ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/NTDChinese/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/NTDChinese ‣‣ 電報 ►https://t.me/NTDChinese ‣‣ 爆料 ► talkdjy@gmail.com;+1 (201) 614-3989 ‣‣ 留下郵件►https://newsletter.youmaker.com/?channel=ntdtv ‣‣ 翻牆軟件 ► https://git.io/fgp88 關注Youmaker 電報👉 https://t.me/YoumakerCHN 購買大紀元紀念品: https://teespring.com/stores/the-epoch-times 防疫產品推薦: https://www.youlucky.com/survival-goods © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0