Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
28 views • April 5, 2021

早安新唐人【2021年4月6日】|新唐人亞太電視

#油管言論審查 #新唐人亞太台搬家中 🔷太魯閣號增至210傷 花檢續搜索傳訊逾10人 🔷中共遼寧號穿過宮古海峽恐嚇台灣 日本強烈回應 🔷美日澳印法聯合軍演 制衡中共野心 🔷美國MLB與騰訊簽協議後 反對選舉法改革遭質疑 ➡ 應對YouTube言論審查,新唐人亞太電視在LBRY上架了! ⭐️歡迎訂閱 🔔記得按下小鈴鐺 https://odysee.com/@NTDAPTV:c ➡ 應對FB言論審查,新唐人亞太電視在MeWe成立新粉專了! ⭐️歡迎追蹤 🔔記得按下小鈴鐺 https://mewe.com/p/新唐人亞太電視台 ➡ 應對Twitter言論審查,新唐人亞太電視在Parlar開設帳號了! ⭐️歡迎追蹤 🔔記得按下小鈴鐺 https://parler.com/profile/NTDAPTV/posts 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/ntdtvfriends ====================================== 📍請將官網加入書籤(提供每日新聞和節目) | https://www.ntdtv.com.tw/ 📍加入telegram | https://t.me/ntdaptv 📍加入LINE社群 | https://bit.ly/37PvMZp
Show All
Comment 0