Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9362
1,384 views • June 24, 2022

Attorney: Supreme Court Gun Ruling Sets New 2nd Amendment Standard

NTD News
NTD News
The Supreme Court ruled to strike down New York’s law that limits guns in public. NTD spoke with Chance Weldon, director of litigation at the Texas Public Policy Foundation, to hear his analysis.
Comment 0