Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9148
1,170 views • June 24, 2022

Publix Won’t Give COVID-19 Vaccine for Children Under 5

NTD News
NTD News
Publix, a major supermarket chain based in Florida, says it will not provide COVID-19 vaccines for children under the age of five. The FDA recently authorized the vaccine for children in that age group.
Comment 0