ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,568 views • June 25, 2022

〈吹替版〉中国からの亡命者 10年間で8倍に増加

中国は理想的な居住国なのか。外国に亡命を求める際に、「いいえ」と記入する人が増えています。 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)のデータによると、中国人亡命者数は2012年から2021年までの10年間で約8倍に増加しています。
Comment 0