Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/490
661 views • June 29, 2022

World's Ugliest Dog Contest Crowns Winner

NTD News
NTD News
The World's Ugliest Dog contest is back after a hiatus during pandemic lockdowns. Dog owners showcased their four-legged companions for a chance to win the title of “World's Ugliest Dog.” Let’s see which pup took home the prize this year.
Comment 0