Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
83 views • August 9, 2022

《美國醫學會期刊》:疫情後,2大頭號奪命原因!「這個疾病」在2020年後突然上升!和新冠、疫苗有關嗎?1個方法降低致命率(2022.8.2)| 健康1+1 · 直播

健康1+1
健康1+1
《美國醫學會期刊》最新研究發現,疫情後,美國2大頭號奪命原因是?「這個疾病」在2020年後突然上升,原因為何?1個方法降低2大疾病致命率。 00:00 疫情最新資訊; 04:31 新冠流行期間,兩個頭號死亡原因; 09:10 疫情期間心臟病的死亡情況和新冠病毒有關聯嗎? 21:57 新冠肺炎病人為什麼容易死於心臟病? 31:22 新冠疫苗是疫情期間心臟疾病的原因之一? 39:28 疫情期間的癌症死亡和新冠感染有關聯? 45:20 降低心臟病、癌症風險的方法; 55:08 怎麼樣才能有「內心的平和」; -- 💎今日專家 董宇紅 博士 歐洲病毒學及傳染病專家、生物技術公司首席科學家 + 1991-1996年北京醫科大學醫學學士 + 1996-1999年北京大學醫院內科、傳染科優秀住院醫師。 + 1999-2002年北京大學傳染病醫學博士,衛生部重點項目「乙肝病毒研究」二等獎。 + 2002-2004年中國協和醫科大學博士後,參與中國醫學科學院的「乙肝病毒疫苗」研究。 + 2005-2017年任瑞士諾華公司中國和瑞士總部高級醫學專家顧問、藥物警戒負責人 + 主持和開展10餘項抗病毒臨床和基礎研究,獲得諾華公司多次獎項。 + 在國際生物醫學期刊或國際醫學會議共發表論文約28篇。 -- ► 觀看更多: 防疫身心靈 - 直播 - https://bit.ly/3Csnm8z -- ⭕️ 歡迎訂閱 + 按小鈴鐺 🔔 https://www.youtube.com/channel/UC8I3-FAdFC-S9NyT204lTIw?sub_confirmation=1 ⭕️ 支持我們👉 https://donorbox.org/health1plus1 ⭕️ 會員網站👉 https://health1plus1.com (提供數據來源、會員特別節目、文字直播版等) -- 收聽Podcast👉https://podcasts.apple.com/us/podcast/健康1-1/id1531011217 -- ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/health1plus1/ ‣‣ IG ► https://www.instagram.com/health1plus1/ ‣‣ Pinterest ► https://www.pinterest.com/health1plus1/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/1_health1 ‣‣ SafeChat ► https://safechat.com/channel/2788856500089034720 ‣‣ 新唐人官網 ► ntdtv.com/health ‣‣ 大紀元官網 ► dajiyuan.com/health 💎本節目首飾贊助:神韻shop 網址:https://www.shenyunshop.com https://www.shenyun.com/utm_source=health1+1 聯繫我們:health@ntdtv.com -- 《美國醫學會期刊》:疫情後,2大頭號奪命原因!「這個疾病」在2020年後突然上升!和新冠、疫苗有關嗎?1個方法降低致命率(2022.8.2)| 健康1+1 · 直播 #美國醫學會期刊 #疫情 #疾病 -- © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0