ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
568 views • July 14, 2022

預金者3000人が鄭州で抗議 当局はバス40台で拘束

7月10日、中国各地から集まった預金者が、中国人民銀行鄭州支店の前で、河南銀行に預けた預金の払い戻しを求めて抗議活動を行いました。正午近くになると白衣を着た人と黒衣を着た人が大挙して抗議現場を包囲し、暴力的に抗議者を拘束し始めました。けがを負った預金者もいます。
Comment 0