Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
87 views • June 4, 2021

Episode 997 – A $10 Trillion Opening Bid … Holding the CCP to Account and Mike Lindell Goes to Court

Bannon's War Room
Episode 997 – A $10 Trillion Opening Bid … Holding the CCP to Account and Mike Lindell Goes to Court
Comment 1