ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
94 views • July 30, 2021

用成化白釉杯说明古代艺术:技艺篇#古董#文物#北京故宫博物院#紫禁城

随时生活
#MuseumofChina#北京故宫博物院#紫禁城#Museum#博物馆#antiques#古董#文物#ChineseMuseum#中国古代 #历史#history#中国历史#ChineseHistory#AcientChina#故宫#ThePalaceMuseum#ForbiddenCity#NationalMuseum#文化#culture
Comment 0