Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
1 views • May 20, 2023

【#財商天下】(粵語配音)突然爆紅的「旅遊特種兵」到底是甚麼?「交換旅遊」省錢還是冒險?為何在青年人中流行?這股極端式的旅遊熱潮,洩露了哪些信號?

#旅遊特種兵 #青年失業率 #旅遊 #財商天下 訂閱【蔚然 財商天下】:https://www.youtube.com/channel/UC82AiO-ehTTIZ3PpnTkecvA/?sub_confirmation=1 【#財商天下】(粵語配音)突然爆紅的「旅遊特種兵」到底是甚麼?「交換旅遊」省錢還是冒險?為何在青年人中流行?這股極端式的旅遊熱潮,洩露了哪些信號? 最近,「旅遊特種兵」一詞在大陸社交平台上爆紅,說的是在一些年輕人中流行的一種旅遊方式,就是用最短的時間和最少的費用遊玩最多的景點,像特種兵一樣挑戰身體極限。大陸年輕人為甚麼會選擇這樣的旅遊方式?是有甚麼現實原因?又為甚麼說,這種旅遊方式卻間接洩露了中國經濟的真實底牌呢?
Show All
Comment 0