Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
216 views • April 6, 2021

一条两亿人观看的贴文,暗示了中国未来的走向(政论天下第394集 20210405)天亮时分

天亮時分
天亮時分
‣‣ 希望之聲會員網 ► https://landofhope.tv/zhangtianliang ‣‣ 神盾VPN ►https://tipas.net/ 憑優惠代碼:SHZTL 可享受8折優惠 ‣‣ 會員網 ►https://landofhope.tv/zhangtianliang ​‣‣ 捐款 ► https://donorbox.org/tian-liang_ ​‣‣ 新家 ►https://odysee.com/@TianLiangTime:7 ​‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/zhangtianliang/ ​‣‣ 推特 ► https://twitter.com/zhangtianliang ​‣‣ 電報頻道 ► https://t.me/tianliangtime ​‣‣ 電報群組 ►https://t.me/tianliangtimegroup ​‣‣ SafeChat ►https://is.gd/d3eDK1 ​‣‣ 自動翻牆手機APP下載 ►https://x.co/ohope ​‣‣ 合作邀約 & 爆料反饋 ► videocenter@bayvoice.net ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✅其它影片同樣精彩❗️ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ​ 如果失去这个领域,我们将永远失去美国,失去繁荣和安全感;从川普停止资助教授“1619项目”学校说起 (天亮时分之哲思心语第9集20200913)天亮時分 https://youtu.be/ojBESouchn4​ ​▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ⭕️ 訂購章天亮教授講史系列節目(只限美國境內)👇 憑促銷碼XTFY01享10%折扣 《笑談風雲》第一~三部 CD/DVD:https://is.gd/zmdzsK ​​《笑談風雲》第四部——兩宋繁華(CD):https://is.gd/8GarPk ​《笑談風雲》第五部——大明王朝(CD):https://is.gd/CooEKb
Show All
Comment 0